x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.186pay.com    

时间 速度

检测时间:2020-09-17 03:11:56

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 180个点 8 41 54个独立IP 41个独立节点 有非200状态 0.69s 0.097s 0.14s 0.269s 文件不一致 文件不一致 978.808KB/s  
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 中国湖北黄石长城宽带 301 11.002s 0.003s 0.726s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 * 连接失败 * 0.333s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 Local Address 200 5.289s 0.7s 0.701s 0.000220s 541B 541B 2.345MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 中国河北石家庄联通 200 5.133s 0.02s 0.023s 5.011630s 143B 143B 0.028KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 中国湖北黄石长城宽带 200 3.781s 0.003s 0.047s 3.450926s 147B 147B 0.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 Local Address 403 3.598s 3.597s 3.597s 0.000059s 576B 576B 9.31MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 中国广东广州联通 409 2.459s 1.949s 2.124s 0.020239s 4.578KB 4.578KB 226.203KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 中国天津联通 200 1.805s 0.058s 0.079s 1.588228s 143B 143B 0.088KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市移动 移动 湖南 中国河南郑州移动 200 1.764s 0.066s 0.098s 1.437438s 147B 147B 0.1KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 中国四川成都广电网 200 1.647s 0.002s 0.012s 1.444226s 147B 147B 0.099KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 中国湖南长沙移动 200 1.605s 0.05s 0.09s 1.249913s 147B 147B 0.115KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 中国湖北黄石长城宽带 200 1.445s 0.009s 0.032s 1.256044s 143B 143B 0.111KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 Local Address 403 1.412s 0.892s 0.893s 0.012660s 3.514KB 3.514KB 277.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 1.379s 0.003s 0.021s 0.333941s 147B 147B 0.43KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 中国湖北黄石长城宽带 200 1.211s 0.003s 0.023s 0.969874s 147B 147B 0.148KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 中国湖北黄石长城宽带 200 1.198s 0.003s 0.026s 0.951728s 147B 147B 0.151KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 中国山东济南联通 200 1.176s 0.003s 0.11s 0.367041s 147B 147B 0.391KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市移动 移动 广西 中国广东深圳移动 200 1.171s 0.003s 0.031s 0.473846s 147B 147B 0.303KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 Local Address 200 1.17s 0.094s 0.096s 0.000220s 541B 541B 2.345MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国广东深圳移动 200 1.15s 0.003s 0.148s 0.505079s 147B 147B 0.284KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 中国湖北黄石长城宽带 200 1.143s 0.003s 0.022s 0.907358s 147B 147B 0.158KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国江苏徐州电信 200 1.114s 0.188s 0.283s 0.473042s 147B 147B 0.303KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市铁通 铁通 福建 中国福建福州联通 200 1.066s 0.095s 0.129s 0.727822s 147B 147B 0.197KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 泛播Cloudflare 403 1.063s 0.437s 0.744s 0.001740s 1.574KB 1.574KB 904.723KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 中国河北保定电信 200 1.056s 0.026s 0.035s 0.894261s 147B 147B 0.161KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国河南郑州移动 200 1.052s 0.003s 0.111s 0.461919s 147B 147B 0.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 Local Address 403 1.051s 0.102s 0.102s 0.013120s 3.529KB 3.529KB 269.001KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 Local Address 200 1.05s 1.047s 1.048s 0.000152s 541B 541B 3.394MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 中国宁夏银川广电网 200 1.038s 0.003s 0.008s 0.798166s 147B 147B 0.18KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 中国四川成都电信 200 1.028s 0.065s 0.124s 0.667614s 143B 143B 0.209KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 中国江苏徐州电信 200 1s 0.009s 0.021s 0.485798s 147B 147B 0.296KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国山东济南联通 200 0.961s 0.051s 0.081s 0.710982s 143B 143B 0.196KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 中国北京鹏博士宽带 200 0.948s 0.003s 0.029s 0.596108s 147B 147B 0.241KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 中国广东云浮电信 200 0.938s 0.003s 0.024s 0.759104s 147B 147B 0.189KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 中国山东济南联通 200 0.919s 0.036s 0.065s 0.680483s 143B 143B 0.205KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国山东济南联通 200 0.918s 0.093s 0.113s 0.672775s 143B 143B 0.208KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区电信 电信 西藏 中国江苏徐州电信 200 0.856s 0.003s 0.079s 0.312664s 147B 147B 0.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江双鸭山市电信 电信 黑龙江 中国江苏徐州电信 200 0.834s 0.003s 0.068s 0.284502s 147B 147B 0.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市联通 联通 山东 泛播Cloudflare 403 0.83s 0.331s 0.555s 0.000560s 1.574KB 1.574KB 2.745MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 中国上海电信 503 0.823s 0.092s 0.602s 0.000440s 867B 867B 1.879MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 中国陕西西安联通 200 0.822s 0.003s 0.054s 0.506935s 147B 147B 0.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河州移动 移动 云南 中国重庆联通 200 0.789s 0.002s 0.041s 0.442446s 147B 147B 0.324KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 中国河北石家庄电信 200 0.775s 0.002s 0.015s 0.092240s 147B 147B 1.556KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 中国福建福州联通 200 0.772s 0.006s 0.034s 0.373404s 147B 147B 0.384KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 Local Address 403 0.769s 0.013s 0.014s 0.013320s 3.883KB 3.883KB 291.502KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 中国广东深圳移动 200 0.729s 0.002s 0.035s 0.477026s 147B 147B 0.301KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 中国山东济南联通 200 0.72s 0.184s 0.194s 0.409320s 143B 143B 0.341KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 中国四川成都电信 200 0.711s 0.046s 0.078s 0.470117s 143B 143B 0.297KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 中国北京鹏博士宽带 200 0.709s 0.006s 0.024s 0.451138s 147B 147B 0.318KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 Local Address 200 0.686s 0.471s 0.471s 0.000199s 495B 495B 2.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 中国江苏无锡电信 200 0.675s 0.065s 0.104s 0.411662s 143B 143B 0.339KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市联通 联通 浙江 泛播Cloudflare 403 0.668s 0.277s 0.451s 0.000675s 1.573KB 1.573KB 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 中国四川成都电信 200 0.646s 0.333s 0.348s 0.181360s 143B 143B 0.77KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 中国陕西西安联通 连接失败 * 0.101s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市电信 电信 内蒙古 中国内蒙古呼和浩特电信 200 0.611s 0.005s 0.024s 0.248999s 147B 147B 0.577KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 中国江苏无锡电信 200 0.594s 0.076s 0.123s 0.294976s 143B 143B 0.473KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 中国陕西西安联通 200 0.589s 0.002s 0.023s 0.333783s 147B 147B 0.43KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆巴音郭楞州电信 电信 新疆 中国甘肃张掖电信 200 0.573s 0.026s 0.073s 0.168082s 147B 147B 0.854KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 中国河南郑州移动 200 0.558s 0.003s 0.043s 0.199379s 147B 147B 0.72KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 中国广东深圳移动 200 0.554s 0.001s 0.041s 0.233345s 147B 147B 0.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 中国四川成都电信 200 0.543s 0.003s 0.021s 0.331812s 147B 147B 0.433KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 中国江苏徐州电信 200 0.536s 0.003s 0.063s 0.219840s 147B 147B 0.653KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 中国河北石家庄联通 200 0.536s 0.052s 0.065s 0.316201s 147B 147B 0.454KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 中国广西南宁电信 200 0.521s 0.001s 0.003s 0.365508s 147B 147B 0.393KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 中国江苏无锡电信 200 0.515s 0.007s 0.056s 0.200323s 147B 147B 0.717KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 中国天津联通 200 0.504s 0.165s 0.169s 0.179256s 143B 143B 0.779KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 中国江苏无锡电信 200 0.503s 0.084s 0.133s 0.174882s 143B 143B 0.799KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 中国江苏无锡电信 200 0.499s 0.003s 0.057s 0.223021s 145B 145B 0.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 中国吉林长春联通 200 0.492s 0.056s 0.067s 0.262445s 147B 147B 0.547KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 泛播Cloudflare 403 0.487s 0.06s 0.269s 0.004281s 1.574KB 1.574KB 367.722KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市移动 移动 浙江 中国山东济南联通 200 0.481s 0.001s 0.03s 0.275761s 147B 147B 0.521KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 中国湖南长沙联通 200 0.481s 0.018s 0.028s 0.302123s 147B 147B 0.475KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 中国江苏徐州电信 200 0.479s 0.003s 0.054s 0.207833s 147B 147B 0.691KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 泛播Cloudflare 403 0.476s 0.016s 0.231s 0.000400s 1.573KB 1.573KB 3.841MB/s 查看